Procedury i zasady ochrony danych osobowych w bibliotece w praktyce

Szkolenie Online

Od: 09 Listopada 2020

Do:

10:00-14:30 -

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Podczas szkolenia uczestnicy na żywo widzą trenera oraz wyświetlane materiały i prezentacje.
Każdy uczestnik może na bieżąco zadawać pytania na czacie


Korzyści ze szkolenia:

Przygotowanie podmiotów do realizowania obowiązków wynikających z RODO w praktyce.

Omówienie problematyki pracy zdalnej oraz postępowania na okoliczność ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, zasady organizowania wydarzeń, obowiązki informacyjne, czy realizację praw osób.

PROGRAM:

1. Zasady pracy zdalnej zapewniające zgodność z RODO
2. Postępowanie na okoliczność ograniczania COVID-19 a RODO

a) Zasady pracy stacjonarnej
b) Zasady pracy zdalnej
c) Zapewnianie bezpieczeństwa pracowników
d) Mierzenie temperatury
e) Uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia
f) Postępowanie w przypadku stwierdzenia COVID-19 wśród pracowników
3. Organizowanie wydarzeń bibliotecznych zgodnie z RODO
a) Zasady organizacji wydarzenia
b) Zakres danych, który biblioteka może przetwarzać
c) Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że u jednego z uczestników został stwierdzony COVID-19
4. Obowiązki bibliotek wynikające ze spec ustaw dotyczących COVID-19
a) Uprawnienia służb sanitarnych
b) Uprawnienia wojewody
c) Wytyczne i zalecenia GIS oraz MKiDN – na ile są wiążące dla biblioteki
d) W jakich okolicznościach można udostępniać służbom dane osobowe pracowników i uczestników wydarzeń
5. Monitoring wizyjny w bibliotece
a) Ocena niezbędności monitoringu
b) Obowiązki informacyjne wobec pracowników wynikające z kodeksu pracy
c) Obowiązki informacyjne wobec osób odwiedzających bibliotekę
d) Obsługa monitoringu przez agencję ochrony
e) Udostępnianie nagrań
f) Wykorzystanie nagrania do celów dowodowych w przypadku zniszczenia mienia biblioteki
6. Przetwarzanie danych osobowych pracowników
a) Rekrutacja
b) Zatrudnienie
c) Wykorzystanie danych kontaktowych do celów służbowych
d) Wykorzystanie wizerunku
e) Identyfikatory
f) Dane osoby powiadamianej w razie wypadku
g) Dane uczestników wypadku i świadków
7. Prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z RODO
8. Obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej zgodnie z RODO


Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©


Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

Warunki uczestnictwa:

Cena

280 zł netto/ osoba
Cena uwzględnia:
• dostęp do platformy online na czas szkolenia
• materiały szkoleniowe
• zaświadczenie w formie elektronicznej

Płatności za szkolenie odbywa się na podstawie faktury.

Zasady szkolenia online

Wystarczy dostęp do internetu
* Zapisz się na szkolenie
* W dniu szkolenia otrzymasz link do platformy
* Kliknij w link i uczestnicz w spotkaniu na żywo

  Wystarczy dostęp do internetu
* Zapisz się na szkolenie
* W dniu szkolenia otrzymasz link do platformy
* Kliknij w link i uczestnicz w spotkaniu na żywo

Trener

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga, jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl, a także LEX ochrona danych osobowych. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych. Świadczy także usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.